Hoe wordt je een kind van God ?« Terug naar de vragenlijst

Zoals ik de Bijbel kan begrijpen lees je onderstaand de stellingen, zoals je reeds zegt. Het is eigenlijk zeer simpel : Door de prediking of het lezen van het Woord , gaat men horen en gaat men zijn leven veranderen ( bekeren ), want men beseft dat Jezus voor hun zonden gestorven is. Men behoort zich te bekeren, te dopen en men ontvangt de gave des Heiligen Geestes, dat is alles één pakket, men kan het één niet van het ander wegdoen. Sommigen leren dat de doop niet belangrijk is voor de behoudenis. Anderen zeggen dat je de Heilige Geest al op voorhand krijgt, maar je mag niet deelnemen aan het avondmaal voordat je gedoopt bent , enz. Hoe ziet u dit in het Woord ?
Gepost door Student
Gevraagd op januari 10, 2015 3:53 pm
0

In de starterscursus wordt ingegaan op een aantal van de door u gestelde vragen. Belangrijkste voorwaarde is dat een mens zich bekeert (= omkeert) tot God en zich afkeert van de ’boze weg’. De berouw over de zondige levenswandel, het ’zondebesef’.

Na de bekering volgt de Wedergeboorte. Die is essentieel! Zodra een mens wedergeboren wordt ontvangt hij/zij de Heilige Geest. Petrus zegt in Handelingen 2:38 zeer duidelijk dat dit een ’gegeven’, een feit, is.

De behoudenis is niet afhankelijk van de doop. Rechtvaardiging is immers op grond van geloof zonder werken, zonder ritueel (Rom. 3:28; 4:3 6, 10; Ef. 2:8, 9).

De deelname aan het avondmaal kent slechts één voorwaarde: een mens dient de Here Jezus te kennen als Redder en Verlosser; deelname is niet gerelateerd aan het wel- of niet gedoopt zijn, niet gerelateerd aan lidmaatschap van een kerk (enz).
Zie I Kor.11:27-29

Gepost door bcollege
Beantwoord op januari 10, 2015 4:07 pm