Kinderdoop« Terug naar de vragenlijst

Dag, Mijn vraag is of kinderdoop (baby's) bijbels is. Ik ben als kind gedoopt en heb mij later als volwassene ook laten dopen. Toch blijf ik het lastig vinden om een duidelijke mening te vormen. Laatst hoorde ik een voorstander van de geloofsdoop vertellen dat de doop niet iets nieuws was voor de joden. Zij waren al bekend met de proselietendoop. Door deze doop konden mensen van buiten het volk Israel zich bij het volk aansluiten, dezelfde God dienen. Bij deze doop werden hele gezinnen gedoopt, want het was een keuze van de man des huizes om zich aan te sluiten en door de doop van zijn hele gezin sloten zij zich aan. Dit is wat ik begrepen heb, als het niet klopt hoor ik het graag. Ik vraag mij af, als het zo normaal was dat de man de keuze maakte en het hele gezin gedoopt werd en dit bij de bekeringsdoop van het nieuwe testament ineens niet meer gold, dan lijkt het mij dat hierover gepraat werd en dat hierover ook het e.e.a. opgeschreven zou zijn in de bijbel. Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is. Met vriendelijke groet
Gepost door vandepol
Gevraagd op februari 11, 2016 3:28 pm
0

Vergeet niet dat die doop, de Mikvah, kwam ná de besnijdenis! Oftewel de man liet zich besnijden, samen met eventuele andere jongens/mannen uit het gezin (Ex. 12:48). Daarna kon hij zich ”ritueel reinigen”. Dit was dus iets totaal anders dan de doop zoals wij die kennen. Het woord ”proselietendoop” wekt in die zin een verkeerde indruk.

Mikvah

Volgens de Talmoed wordt het lidmaatschap van Israël verkregen door de besnijdenis. De daaropvolgende ”proselietendoop” is een rituele reiniging (mikvah), die de bekeerling zelf verricht. Hij wordt dus niet gedoopt, maar hij doopt zichzelf door een bad te nemen. Dit in tegenstelling tot het doopsel van Johannes de Doper en het de doop in het Nieuwe Testament. De proseliet (= bekeerling) verricht de mikvah om zich als onreine ritueel schoon te wassen en om te verklaren dat hij geen heiden (goj) meer is.

Het woord ”Mikvah” is de naam voor het bad waarin men zich ritueel reinigt.

Er is dus een essentieel verschil tussen deze rituele reiniging en de doop.

Gepost door bcollege
Beantwoord op februari 15, 2016 4:06 pm
0

Hartelijk dank voor het antwoord.
Het is zo lastig om te bepalen wie nou de juiste uitleg geeft. Google maar eens op ”proselietendoop”, dan kom je verschillende pagina’s tegen waarin de proselietendoop wordt gebruikt om aan te geven dat de doop van Johannes en die waar de evangeliën over spreken ook voor kinderen geldt.

Het evangelie was juist voor eenvoudige mensen. Het doorspitten van geschiedenisgeschriften is niet te doen voor iedereen en dat zal ook niet de bedoeling zijn geweest van Jezus, lijkt me. Hoe kom je erachter waar de waarheid ligt?

Gepost door vandepol
Beantwoord op februari 15, 2016 10:45 am
0

Het verschil tussen de proselietendoop en de doop die de Christen ondergaat, in het Nieuwe Testament, is dat dit een doop is gerelateerd aan de wedergeboorte. Johannes zei tot het volk ”Bekeert u, en laat u dopen”, dit was ook het geval toen Petrus de joden opriep tot bekering op de 1e pinksterdag.

De doop van Johannes werd dan ook “de doop der bekering tot vergeving der zonden” (Mark. 1:4) of “de doop met water tot bekering” (Matth. 3:11) genoemd. Het was een doop die het volk dan ook verdeelde tussen hen die het van de Wet (bleven) verwachten en hen die op Genade vertrouwen.

Ook de joden kenden een ”doop”, dat was een reinigingsritueel. Dat ondergingen ze regelmatig. De proselietendoop was hier van afgeleid

Het is ons niet bekend dat de vader er voor kon kiezen een heel gezin te laten dopen. Integendeel. Citaat: ”Om Jodengenoot of proseliet te worden was een reinigingsbad noodzakelijk: de zogenaamde proselietendoop. Heidenen die naar de synagoge kwamen werden in geval van bekering door de rabbi’s nauwkeurig onderzocht op hun motieven, waarna men door besnijdenis én doop (en zo mogelijk een offer) tot het joodse geloofoverging”.

Er was dus geen sprake van dat het hele gezin zomaar gedoopt werd immers, besnijdenis was alléén voor de man weggelegd en daarbij moest dus onderzocht worden of de betrokkene bekeerd was. Deze doop werd dus zeker niet op de vrouwen (vrouw, dochters) toegepast.

Gepost door bcollege
Beantwoord op februari 11, 2016 3:45 pm