U moet zich tot Islam bekeren« Terug naar de vragenlijst

Als u niet verder in discussie wilt dan heb ik daar respect voor en zal u niets meer van mij te horen krijgen. Weet dat ik niets anders voor u wens dan het goede. Ik als moslim ben verplicht om de boodschap te geven en dat heb ik gedaan en laat ik de keuze verder aan u over. Ik nodig u hierbij uit tot de islam, om moslim te worden ik nodig u uit tot Allah (god) om de islam te aanvaarder getuig dus dat er niks of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah (god) en dat Muhammad zijn (laatste) dienaar en boodschapper is.
Gepost door Student
Gevraagd op januari 10, 2015 3:53 pm
0

Wij gaan over deze vraag inderdaad niet in discussie. Wij beschouwen de Islam niet als een ware godsdienst; de Bijbel is hier overduidelijk in.
1 Joh 4 (NBV) is hier duidelijk over:
1] Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. [2] De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. [3] Iedere geest die dit niet belijdt,* komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.
Met de komst van Jezus is de openbaring van Gods Woord volledig geworden. Hij was het vleesgeworden woord; wij erkennen Mohammed dan ook niet als profeet van God.

Gepost door bcollege
Beantwoord op januari 10, 2015 4:13 pm