Home » College » Onderwerpstudies

Onderwerpstudies

TOETSEN

Om toetsen te maken (voor de certificaten) moet u een account aanmaken. U kunt dit hier onder doen (onder "sign up"). Daarna kunt u elke keer inloggen via de inlog hier direct onder.

Sign Up !!

De studies in dit gedeelte zijn “op onderwerp” en zijn bedoeld om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen die (mogelijk) eerder slechts kort zijn belicht of als aanvulling zijn bedoeld op eerdere lessen. U kunt deze lessen los van de starters- en basis-cursus lezen/bestuderen. Deze studies zijn ‘verzamelde werken’ van de hand van diverse auteurs/redacteuren.

bookDit gedeelte van de website is nog niet volledig. Wij hopen zo spoedig mogelijk alle (aanvullende) lessen en artikelen (weer) beschikbaar te kunnen stellen.

Onderwerpen
De onderwerp-studies zijn, onderstaand, verdeeld over diverse thema’s.

Christelijk leven / praktisch

De Gemeente

 • Hoe komt de Gemeente samen?
  Welke kerk of gemeente moet ik kiezen? Wat is een Bijbelse gemeente?

Sekten en dwalingen

 • Discernment of ‘onderscheid der geesten’
 • Het Ultra-Dispensationalisme
 • Zijn alle Nieuwtestamentische brieven aan, over en voor ons?
  Een uitvloeisel van het ultra-dispensationalisme is de discussie of alle NT-brieven, en dan met name de brieven van Paulus, wel voor de Christelijke gemeente bedoeld zijn. (M. van Driel, Assen).
 • De ‘één-doop (Ultra-dispensationalisme)
  Is de Doop met de Heilige Geest een inlijving in het Lichaam van Christus en daarmee tevens, door Paulus’ bediening, er sprake van afschaffing van doop en avondmaal? Moeten gelovigen zich laten dopen? Een uitgebreide studie.
 • De Bijbel verdeeld (De “Neo-Evangelicale beweging”)
 • Kerk, Israël en Chiliasme
 • Het “Sola5″- of Reformatorisch Baptisme 
  Een korte beschouwing van de Reformatorische Baptisten en hun theologische visie

Toekomst

 • Wat is de Hemel (Jb. Klein Haneveld)
 • De verschillende gedachten betreffende de opname in relatie tot de “Grote Verdrukking”, door David M. Williams.
 • De Wederkomst van de Here Jezus (2 Thess. 2). Met 2 schema’s in PDF-formaat.
 • De Eindtijd – Een zeer uitgebreide studie. Het Duizendjarig Rijk en de voorafgaande gebeurtenissen zoals de “opname van de Gemeente”, de “Grote verdrukking” en het (wederom) aangenomen worden van Israël

Vertaling(en)

Tips voor sprekers, studieleiders e.d.

 • Tips voor Bijbelstudiekringen (kringleiding, studieleiding)
 • Spreken in het openbaar (algemene tips)
 • Zes Tips voor betere prediking

 

All rights reserved © 2015 Stg. BTO Yarah | Hosted by Brinkman.IT | Template by WPZOOM

--->