Home » Examen

Examen

TOETSEN

Om toetsen te maken (voor de certificaten) moet u een account aanmaken. U kunt dit hier onder doen (onder "sign up"). Daarna kunt u elke keer inloggen via de inlog hier direct onder.

Sign Up !!

Students SuccessNa het doornemen van de lessen kunt u via de computer een online examen afnemen.

Het examen bestaat uit een serie van toetsen. Na het behalen van de diverse toetsen kunt u in aanmerking komen voor:

 1. Bijbel Basis Certificaat (Starters- en Basis Cursus)
 2. Certificaat Bijbelse Studies (Scofield Cursus)
 3. Diploma Bijbelse Studies (behalen voorgaande onderdelen plus scriptie)

Om de online examens te kunnen doen, dient u een account aan te maken (zie rechterdeel van het scherm). Volg de instructies hier naast daarvoor.

Klik hier om een certificaat of diploma aan te vragen.

Was u al bezig met de toetsen via het oude systeem? Klik dan hier om het op deze manier af te ronden (tot eind 2015 beschikbaar)

Diploma

Om het diploma te ontvangen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de online testen voor de bovenstaande certificaat-delen met voldoende resultaat af te leggen (minimaal 70% score op de meerkeuze vragen);
 • een Bijbel- of woordstudie (scriptie) inleveren van minimaal 10.000 woorden.

Na het afleggen van alle examens en het inzenden van een ‘scriptie’ van minimaal 10.000 woorden kunt u dan een diploma ontvangen. Aan het toezenden van de certificaten zijn éénmalige kosten verbonden (vijfentwintig euro per certificaat). Met deze bijdrage steunt u tevens onze werkzaamheden.

Scriptie

Als u de certificaten hebt behaald kunt u het Diploma Bijbelse Studies ontvangen zodra wij een scriptie van u hebben ontvangen en deze door ons als ‘voldoende’ is beoordeeld.

De scriptie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

*) U mag een beschouwing over een Bijbels onderwerp schrijven, een thema uit de cursus verder uitwerken of een onderwerp-studie/scriptie krijgen waarbij u een onderwerp vanuit de Bijbel belicht (bijvoorbeeld een maatschappelijk probleem, een ontwikkeling binnen- of buiten de Gemeenten en kerken, etc).

Kosten?

De totale kosten voor het toezenden van de certificaten en/of het Diploma bedragen dus slechts vijftig euro.  Voor toezending van het Diploma wordt als u géén deelcertificaten ontvangen wilt éénmalig € 50,– in rekening gebracht. Hebt u de certificaten wel laten toezenden, dan ontvangt u het Diploma gratis.

Niveau opleiding

Het niveau en inhoud van de opleiding Dip.BS is vergelijkbaar met de diverse Amerikaanse, Canadese en internationale opleidingen die dit diploma (en/of het “Diploma Christian Studies”) uitgeven.

Erkenning en doel

Dit diploma is niet door de overheid erkend, zoals (bijna) alle Bijbelscholen en trainingen in Nederland dat niet zijn. Het wordt niet uitgegeven door een kerkverband en het behalen van het certificaat is geen garantie dat u daardoor ‘erkend’ wordt als, bijvoorbeeld, bijbelleraar, voorganger e.d. – de doelstelling van de examens en dit certificaat is

 • voor uzelf verifiëren dat u de lessen bestudeerd hebt en voldoende begrepen;
 • eventueel derden aan te tonen dat u deze cursus met goed gevolg doorlopen hebt.

Aangezien de inhoud van de cursus publiek is, kunnen derden eenvoudig verifiëren wat de door u opgedane en getoetste kennis is en zich hiervan een helder beeld vormen, wat het diploma een duidelijke meerwaarde geeft ten opzichte van veel andere Bijbel-cursussen!

Het grote verschil tussen het Bijbel College en veel andere Bijbelscholen is, en daarmee de voordelen:

 • dat wij het onderwijs gratis aanbieden;
 • u het onderwijs thuis, in uw eigen tempo, kunt volgen – geheel of gedeeltelijk, al naar gelang uw behoefte;
 • u hoeft geen materialen aan te schaffen, al het materiaal wordt gratis beschikbaar gesteld via deze website;
 • er geen (administratieve) verplichtingen zijn!

Het nadeel van het volgen van online lessen is dat er geen klassikaal onderwijs gegeven wordt waarmee interactie met docenten en mede-studenten niet, of slechts beperkt, kan plaatsvinden.

 

All rights reserved © 2015 Stg. BTO Yarah | Hosted by Brinkman.IT | Template by WPZOOM

--->