Home » Examen » Versneld programma

Versneld programma

TOETSEN

Om toetsen te maken (voor de certificaten) moet u een account aanmaken. U kunt dit hier onder doen (onder "sign up"). Daarna kunt u elke keer inloggen via de inlog hier direct onder.

Sign Up !!

Hoewel het natuurlijk voor een Christen niet noodzakelijk is zijn of haar kennis van het Woord van God te ‘formaliseren’ of ‘examineren’ kan het in sommige situaties gewenst zijn -door uzelf of anderen- dat dit toch aantoonbaar gemaakt wordt. Bijvoorbeeld wanneer u geroepen wordt een ambt in uw gemeente of kerk te bekleden. Of wanneer u zich geroepen voelt of bent als studieleider, evangelist of verkondiger van het Woord in een (plaatselijke) gemeente.

Ook wanneer deze verplichting er niet is, kan het voor uzelf prettig zijn te weten dat uw kennis op een zeker niveau is en dit, desgewenst, aan te tonen.

Het is via onze website mogelijk een ‘versneld programma’ af te leggen voor het Diploma Bijbelse Studies. Het is namelijk niet noodzakelijk alle lessen te volgen (maar uiteraard wel aan te bevelen).

U kunt de examens ook afleggen om uw reeds eerder of elders opgedane kennis van Gods Woord te toetsen. Daardoor is het mogelijk uw reeds eerder of elders opgedane kennis te ‘formaliseren’ door middel van een certificaat of diploma. Wij raden echter aan de volgende onderdelen wel door te nemen:

> Basis Cursus
> Scofield Cursus

Het examen zelf is gratis, de kosten voor de certificaten zijn gespecificeerd bij het onderdeel examens. Voor het Diploma Bijbelse Studies dient tevens een scriptie (10.000 woorden) te worden gemaakt. U kunt hier als deelnemer van het versneld programma niet van worden uitgezonderd.

Klik hier voor meer informatie.

All rights reserved © 2015 Stg. BTO Yarah | Hosted by Brinkman.IT | Template by WPZOOM

--->